DIRECT NAAR:
Home
Inkomensbelasting
Hardeboom Actueel
Nieuwsoverzicht
Inloggen loondossier
INLOGGEN

Versoepeling oldtimerregeling motorrijtuigenbelasting na 1-1-2012

Versoepeling oldtimer motorrijtuigenbelasting MRB oldtimerregelingIn het Belastingplan 2012 is een amendement opgenomen die de bevriezing per 1 januari 2012 van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers ongedaan maakt. De Tweede Kamer heeft dit op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen.  In plaats van de in het Belastingplan 2009 voorziene volledige uitsluiting van motorrijtuigen die op de vaste datum van 1 januari 2012 minder dan 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen, blijft de vrijstelling verbonden aan een algemene leeftijdsgrens.

 

De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn wordt daarbij vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor nieuwe gevallen – dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn – strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot een eventuele brandstoftoeslag. Concreet zullen personenauto’s en bestelauto’s van particulieren die rijden op diesel en LPG en de komende jaren voor het eerst in aanmerking komen voor de oldtimervrijstelling nog wel de diesel en LPG toeslag in de MRB betalen maar niet het basisbedrag. Tevens zullen ze vrijgesteld zijn van de provinciale opcenten.


Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.

 

Daarnaast wordt een overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de 25-jaarsgrens al eerder in aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987 voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Voor voertuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van 30 jaar van toepassing. De overgangsbepaling verliest op 1 januari 2021 haar belang en wordt per die datum weer ingetrokken.

 

De nieuwe regeling in schema:

Bouwjaar  aantal jaar  vrijstelling per

1986             25          2011

1987             26          2013

1988             27          2015

1989             28          2017

1990             29          2019

>1990           30        

 

 

Bron: Rijksoverheid  | 

 


Terug naar nieuws overzicht
Nieuws
Sponsoring
Vestigingen
Vacatures
Over Hardeboom