DIRECT NAAR:
Home
Inkomensbelasting
Hardeboom Actueel
Nieuwsoverzicht
Inloggen loondossier
INLOGGEN

Verlaagd (6%) btw-tarief voor levering en opfok van paarden tot 5 jaar

Het ministerie van Financiën is met een bericht gekomen met een wetswijziging voor het verlaagde btw-tarief voor levering en opfok van paarden tot 5 jaar. Deze wet zal per 1 juli 2012 in werking treden.

 

Per 1 juli 2012 zal de wet in werking treden op grond waarvan het verlaagde btw-tarief van 6% nog slechts van toepassing is op de hierna genoemde paarden:

  • paarden die kennelijk zijn bestemd voor de voortbrenging of de productie van de in post a 1 van Tabel I bij de wet bedoelde voedingsmiddelen
  • paarden die kennelijk zijn bestemd voor gebruik in de landbouw
  • paarden die kennelijk zijn bestemd voor het fokken van die dieren

In alle andere gevallen worden de leveringen van paarden onder het algemene btw-tarief van 19% gerangschikt.

 

Verlaagd btw tarief paarden opfok paarden

 

 

 

 

 

 

 

 

In afwachting van definitieve besluitvorming over de reiktwijdte van het verlaagde tarief van 6% voor paarden die bestemd zijn voor landbouw en om voor de periode vanaf 1 juli 2012 aanstaande wel duidelijkheid te geven over de toegestane handelwijze bij de levering van paarden kan vooralsnog als volgt worden gehandeld:

  • op leveringen van paarden die zijn bestemd voor de slacht kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast
  • op leveringen van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar (de opfokfase) kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast
  • op levering van paarden die hoofdzakelijk voor het fokken van paarden worden gebruikt, kan het verlaagde tarief worden toegepast
  • de overige leveringen van paarden vallen onder het algemene btw-tarief
  • de dienst die bestaat in de opfok van paarden kan onder het verlaagde btw-tarief worden gerangschikt
  • (op)fokbedrijven kunnen worden aangemerkt als landbouwbedrijven. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de zogenoemde landbouwregeling (artikel 27 van de wet)

Deze gedragslijn mag worden toegepast tot er definitief beleid is geformuleerd en gepubliceerd over de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief.

 

Het hierop betrekking hebbende inwerkingtredingsbesluit is inmiddels op 24 mei 2012 vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad 2012, nr. 223.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug naar nieuws overzicht
Nieuws
Sponsoring
Vestigingen
Vacatures
Over Hardeboom