DIRECT NAAR:
Home
Inkomensbelasting
Hardeboom Actueel
Nieuwsoverzicht
Inloggen loondossier
INLOGGEN

Gem. Amersfoort: tegemoetkoming huurkosten welzijnsactiviteiten

Gemeente Amersfoort tegemoetkoming huurkosten welzijnsactiviteitenRegeling voor tegemoetkoming in huurkosten welzijnsactiviteiten

 

 Door de veranderingen in het beheer van wijkcentra of het huren van ruimte elders komen sommige bewoners(groepen), verenigingen en zelforganisaties die voorheen ruimte in wijkcentra huurden, voor hogere huurlasten te staan. Om deze huurders voor welzijnsactiviteiten tegemoet te komen heeft de gemeente een overgangsregeling ingesteld.

Een deel van de bewoners(groepen) maakten voorheen voor hun activiteiten gratis of tegen een laag maatschappelijk tarief gebruik van ruimte in een wijkcentrum. Deze huurders moeten in de nieuwe situatie huur gaan betalen of een hogere huur betalen. Enerzijds doordat er een maatschappelijke overname van een wijkcentrum plaatsvindt en de exploitatie onder nieuw beheer een ander huurtarief nodig maakt. Anderzijds doordat huurders vanwege de sluiting van een wijkcentrum een andere ruimte moeten zoeken. Ook dan moet vaak een hoger huurtarief worden betaald.

 

Tegemoetkoming
Om deze niet-commerciële huurders de tijd te geven om zelf op zoek te gaan naar andere vormen van financiële bronnen is het mogelijk om tegemoetkoming aan te vragen voor de huurlasten. De overgangsregeling per gebruiker duurt maximaal drie jaar en wordt in die tijd afgebouwd: 1e jaar 75%; 2e jaar 50%; 3e jaar 25%. De regeling gaat in op 1 januari 2013 en vervalt op 1 januari 2017.
Wethouder Gert Boeve: “Het is goed om te zien hoe initiatiefrijk een aantal bewonersgroepen is in het vinden van een nieuwe plek. Groepen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend gaat, helpen wij de overstap te maken met ondermeer deze regeling.”
Op de website van de gemeente www.amersfoort.nl/ontmoetingindewijk vinden huurders meer informatie onder : Haalbaarheidsonderzoeken, de overgangsregeling ‘Tegemoetkoming huurkosten welzijnsactiviteiten’.

 

Dekking kosten
Bij de bezuiniging op het beheer en de exploitatie van de wijkcentra was al rekening gehouden met het feit dat door de verhuizing van welzijnsactiviteiten de huurkosten voor de uitvoerders zouden stijgen. In totaal was een budget van € 380.000,- gereserveerd voor de uitvoering van de regeling. De gemeenteraad bepaalde via amendement A4-11A in de gemeentebegroting van 2013-2016 nog een extra budget van € 175.000,- totaal voor de overgangsregeling voor een periode van drie jaar.

 

Bron: Gemeente Amersfoort - 15 november 2012 - www.amersfoort.nl

 

Administratiekantoor Hardeboom in Amersfoort is een all-round kantoor voor boekhouding, administratie, belastingaangifte (zoals inkomstenbelasting en omzetbelasting), belastingadvies, jaarrekening, salarisadministratie, bedrijfsadvies en archiefopslag. Wij zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en zijn een Erkend Leerbdrijf. Onze klanten komen voornamelijk uit de regio's Amersfoort, Soest, Leusden en Nijkerk.

Terug naar nieuws overzicht
Nieuws
Sponsoring
Vestigingen
Vacatures
Over Hardeboom