DIRECT NAAR:
Home
Inkomensbelasting
Hardeboom Actueel
Nieuwsoverzicht
Inloggen loondossier
INLOGGEN

Bijverdienen scholieren, studenten, stage en vakantiewerk

Maximale bijverdiensten vakantiebaan en stage

Veel scholieren en studenten hebben dit jaar weer bijbaantje, doen vakantiewerk of lopen een stage. De bijverdiensten kunnen echter gevolgen hebben voor de kinderbijslag en studiefinanciering!

Voor 2015 zetten we het op een rijtje:

Thuiswonende scholieren
Thuiswonende scholieren onder de 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dat gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Voor (thuiswonende) 16- en 17-jarigen geldt dat zij per kwartaal netto tot € 1.266 vrij mogen verdienen. Verdienen je meer, dan volgt een korting op de kinderbijslag. Maar in de maanden juli, augustus, september mag je daarboven nog eens € 1.300 extra netto verdienen.

Per jaar mag je als scholier van 16 en 17 jaar dus maximaal netto 6.364 euro verdienen: 4 x 1.266 plus de extra € 1.300 in de zomermaanden.

Niet-thuiswonende scholieren

Voor niet-thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar geldt een maximum van 1.790 euro per kwartaal. Ontvangt u voor meer dan één kind kinderbijslag, dan zijn de vrijgestelde bedragen lager, namelijk € 1.103!

Studenten
Studenten mogen bruto maximaal € 13.856,11 bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat ze gekort worden op hun studiefinanciering.

Bruto bijverdiensten zijn de inkomsten die onder het (fiscale) verzamelinkomen vallen, zoals loon, winst uit onderneming en voordeel uit sparen of beleggen.

 

Controleer hoeveel uw kind mag bijverdienen op de website van de SVB

Belastingterugaaf bijverdienen

Heb je een bijbaantje of vakantiewerk gehad of stage gelopen en heb je hiervoor een vergoeding ontvangen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of je recht hebt op een teruggaaf!

Ga naar de Website van de Belastingdienst

 

Bron: Belastingdienst en SVB.

 

Tags: salarisadministratie, belastingadvies

Terug naar nieuws overzicht
Nieuws
Sponsoring
Vestigingen
Vacatures
Over Hardeboom